تصویر آلت

گروه مسکن پلاکینو

سهام ۳۳و ۶۳ متری چیتگر

نکاتی در رابطه با کلیات سهام‌های پهنه B

– ثبت نام سهام های پهنه B از سال ۹۰ و ۹۱ آغاز شد.ماه های بهمن و اسفند ۹۰ و فروردین و اردیبهشت و خرداد ۹۱ ثبت نام صورت گرفت. دیگر بعد از آن پروژه ثبت نامی نداشته است.

– دو موضوع در رابطه با تاریخ های سهام ها داریم:

۱-تاریخ ثبت نام

 2-تاریخ قرارداد

تاریخ قرارداد که همان تاریخ دفترچه می باشد همیشه ۹ ماه پس از تاریخ ثبت نام است.

دفترچه های قرارداد از زمان قرارداد یا ۴ ساله یا ۵ ساله و یا ۶ ساله هستند.

در عکس ذیل محل نوشتن زمان انجام تعهد مشخص است.

اینکه سهام فرد جز کدام یک قرار می‌گرفت، بستگی به سنوات خدمتی او در ارتش داشت.

افرادی که بالای ۱۵ سال سنوات خدمتی داشتند، تاریخ تحویل واحدشان ۴ سال پس از تاریخ قرارداد بود.(اصطلاحاً دفترچه‌های سهام ۹۵)

افرادی که بین ۱۰ تا ۱۵ سال سنوات داشتند تاریخ تحویلشان ۵ سال پس از قرارداد بود. (اصطلاحاً دفترچه سهام ۹۶)

و افرادی که زیر ۱۰ سال سنوات داشتند تاریخ تحویلشان ۶ سال پس از قرارداد بود. (اصطلاحا دفترچه سهام ۹۷)

– متمم قرارداد سهام پهنه B و واحدهای آن چیست؟

زمان انتخاب واحد در پهنه بی رسید و از آنجا که واحدی آماده نبود تعاونی نتوانست به وعده خود عمل کند.

به همین علت یک متمم قراردادی را به تمام قراردادها اضافه کردند که تا دو سال پس از تاریخ انتخاب واحد، واحدها را تحویل دهند و اگر نتوانستند تا دو سال دیگر تحویل دهند از تاریخی که به اعضا وعده کرده بودند (سال۹۵ یا ۹۶ یا ۹۷) تا تاریخ تحویل واحد بایستی خسارت بپردازند. در نتیجه پس از انتخاب واحد به اعضا برگه‌ی متمم قرارداد می دهند.

سهام‌های ۶۳ متری و سهام‌های ۳۳ متری چیتگر:

– مقصود از سهام ۳۳ یا ۶۳ متری و سهام ویژه یا سهام معمولی چیست؟مقصود از وام سهام ۶۳ متری چیست؟

سهام های پهنه B به دو نوع ۳۳ متری و ۶۳ متری تقسیم می شوند.

سهام های ۶۳ متری نیز خود دو نوع ویژه و معمولی را دارند.

سهام های ویژه سهام هایی بوده اند که در زمان ساخت پهنه A موعد انتخاب واحدشان رسید و تعاونی در آن زمان پیشنهادی را برای اعضاء مطرح کرد.  

یک قانونی را در آن زمان مصوب کردند که سهامداران پهنه A می توانند در صورت تمایل انتخاب واحد خود را به پهنه B برده و در ازای این کار ۳۰ متر سهام تحت شرایط زیر به آن ها تعلق می گیرد:

-۱۷ متر به طور رایگان وتحت عنوان هدیه رهبری

-۱۳ متر نیز به صورت وام ماهی ۳۸۵ تومان از فیش حقوقی افراد کم می شد. (قرارداد جدید را متری ۹۵۰۰۰۰ تومان حساب کردند،در صورتی که قراردادهای اولیه را متری ۸۵۰۰۰۰ تومان بسته بودند)

به این دسته سهام هایی که از A به B رفتند اصطلاحاً  ویژه می‌گویند. دفترچه‌های ویژه متری ۱۰۰۰۰۰ تومان گرانتر می‌باشد.

ازچه طریقی متوجه شویم که دفترچه سهام ما از کدام نوع می باشد؟

  1. دفترچه سهام هایی که شماره قرارداد آنها با پیش شماره ۸۸ شروع می شود و در انتهای دفترچه یک برگه ای به نام الحاقیه داشته باشند از نوع سهام ۶۳ متری ویژه پهنه B می باشند.
  2. دفترچه سهام هایی که شماره قرارداد آنها با پیش شماره ۸۸ شروع می شود و در انتهای دفترچه یک برگه ای به نام الحاقیه نداشته باشند،سهام پهنه A می باشند.
  3. دفترچه سهام هایی که شماره قرارداد آن ها با پیش شماره ۹ شروع شوند و الحاقیه نداشته باشند و ۶۳ متری باشند،دفترچه ۶۳ متری پهنه B معمولی هستند.
  4. دفترچه سهام هایی که شماره قرارداد آن ها با پیش شماره ۹ شروع شوند و ۳۳ متری باشند،دفترچه ۳۳ متری پهنه B هستند.

تبصره:۳۳ متری‌ها همگی معمولی هستند مگر اینکه در پهنه A باشند.

در عکس ذیل مشخص شده که شماره قرارداد در کجا قراردارد.همچنین عکس الحاقیه نیز قرار داده ایم.

– مقصود از سهام ۳۰ متری چیست؟سهام های ۳۰ متری چه نکاتی دارند؟

تعدادی از افراد در اثر قانون فوق الذکر ۳۳ مترشان از سهام ۶۳ متری در پهنه A گیر کرد،حالا تحت هر شرایطی و۳۰ مترشان به پهنه B رفت.به این صورت شد که سهام های ۳۰ متری نیز بوجود آمد. تعداد این سهام ها بسیار محدود است.

به ۳۰ متری ها دفترچه تعلق نمیگیرد و طبق مصوبه نمی توانند انتخاب واحد کنند و فقط می توان با این سهام ها تکمیل متراژ کرد.

– سهامداران چه تعدادی هستند؟حدود ۹۰۰۰ نفر

– برای انتخاب واحد چه سهامی باید تهیه کنیم؟

هر سهام دارای شماره ای به نام اولویت انتخاب است. شماره اولویت را با مراجعه حضوری به شرکت و ارائه دفترچه می توان متوجه شد.شما می توانید با تماس با مشاوران دفتر پلاکینو از اولویت خود مطلع شوید.برای انتخاب واحد نیز باید از سهام های اولویت دار استفاده کنید.

– به هنگام خرید دفترچه سهام پهنه B به چه نکاتی باید توجه شود؟

دفترچه ها یا همان سهام هایی که برای تکمیل متراژ واحد خریداری می شود و به شرکت برده می شود باید دارای دو نکته ذیل باشند:

۱-تاریخ آن ها رسیده باشد یا اصطلاحا سررسید شده باشند.

۲-تاریخ آن ها باید بعد از تاریخ سهام خود فرد باشد.

از متن بالا نکته زیر برداشت می شود:فردی که سهام سال ۹۷ دارد و سهام را به نام خودش کرده است نمی تواند سهام ۹۵ بخرد و انتخاب واحد کند.چون سهام ۹۵ قبل ۹۷ است و سهام سال ۹۷ به نام اوست.

راه حل چیست؟سهام را با وکالت نامه و اقرارنامه دفتر اسناد رسمی تهیه کند.

– قبل از خرید سهام باید استعلام چند موضوع را از شرکت گرفت:

۱-میزان بدهی آن سهام

۲-داشتن یا نداشتن فرم سه برگی

۳-داشتن یا نداشتن مهر آبی

– فرم سه برگی سهام پهنه B چیست؟

به سهامداران یک وامی داده شده،که در اصل وامی به صورت ایجادی بود یعنی به صورت ماهانه و پس از جمع‌آوری اقساط به پروژه پرداخت می‌شد و اقساط آن از فیش حقوقی سهامداران  می شد.

البته برای این وام نیز بنیاد تعاون ارتش، فرم‌های مربوطه را تکمیل و ضامن نیز باید از طرف اعضاء معرفی می‌شد

این ضمانت برای آن بود که اگر تعدادی از سهامداران فراری یا اخراج می‌شدند. طبیعتا در این حالت حقوقشان قطع می شود و چیزی تحت عنوان فیش حقوقی نداشتند که از حقوقشان کم شود.

استعلام فرم سه برگی برای این منظور است که آن وام به طور کامل تسویه شود و ضامنی برای تسویه آن وجود داشته باشد.

– مهر آبی دفترچه سهام پهنه B چیست؟

تعدادی از سهامداران علاوه بر این پروژه، ممکن بود در پروژه دیگری در یک شهر دیگر نیز عضو باشند.از آنجا که در آن زمان سیستم بتاجا آنلاین نبوده و فرد را در هر دوجا ثبت نام کرده و بعدا متوجه شدند و از آنجا که طبق قانون ارتش جمهوری اسلامی هر فرد تنها یک بار می تواند از امتیازات ارتش استفاده کند، لذا افرادی که بیش از یک پروژه داشته‌اند مهر آبی ندارند و بالعکس حتی ممکن است مهر قرمز داشته باشند و این گونه سهام ها یا با مشکل روبرو شدند یا خواهند شد.

استعلام مهرآبی فقط از طریق شرکت بتاجا ممکن است و نشانه ای از آن در دفترچه نیست.

اگر فرد پرونده حقوقی باز نیز داشته باشد باز هم ممکن است دفترچه اش به جهت توقیف مهر آبی نداشته باشد.مثلا پرونده‌ی مهریه یا هر نوع موضوع حقوقی دیگر می تواند شامل این موضوع شود.

– منظور از سهام های چیتگر ۲ چیست؟

تعدادی از افراد در سال ۹۳ ثبت نام کرده‌اند که به آن ها چیتگر ۲ میگویند و هنوز معلوم نیست به پهنه C یا D یا E بروند.

– نحوه پرداخت ضریب طبقات واحدهای پهنه B به چه صورت میباشد؟

یگ چهارم آن را در زمان انتخاب واحد و الباقی طی سه چک (هر کدام یک چهارم مبلغ کل) به تاریخ هر سه ماه یک بار.

یک نظر بده

در حال حاضر امکان عضویت از طرف مدیریت محدود شده است