امیر حسین عظیمی

فایل های این مشاور

امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش امتیاز و سهام 20 متری منطقه 22/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۶متری لوکس ارکیده/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۵متری بلوک ارکیده غرب دریاچه چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۰متری برج پامچال شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متری اکازیون و بلوک لاکچری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۹۱متر ی شهرک نگین غرب بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال12
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 107 متری فول دیزاین/ سه جهت دید/ دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۲۸متری برج g4 پهنهb شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر128
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش ۹۶متر لوکس و اکازیون ارکیده شهرک چیتگر تهران/ منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 80 متری خوش نقشه پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۹۸متر پهنه b برجg شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر198
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متری جنوبی /ارکیده /غرب دریاچه چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۱متر ی برج ارکیده غرب دریاچه چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۴متری برج پامچال شهرک چیتگر تهران
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۱۸متری ۲خواب برجg2شهرک چیتگر تهران
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۶متری ارکیده شهرک چیتگر منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان خام 200 متری دید زیبای شمالی شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر200