امیرعلی شفیعی

فایل های این مشاور

رهن و اجاره ویژه
امیرعلی شفیعی
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده در ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجاره ویژه
امیرعلی شفیعی
رهن آپارتمان در بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر153
امتیاز ویژه
امیرعلی شفیعی
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر20
پیش خرید ویژه
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 132 متری چیتگر
1782000000 0

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
رهن و اجاره ویژه
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 70 متری چیتگر
250000000 0

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش ویژه
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 97 متری چیتگر
2813000000 0

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر97
امتیاز
امیرعلی شفیعی
سهام 16 متری چیتگر
160000000 0

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر16
رهن و اجاره ویژه
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر70
امتیاز ویژه
امیرعلی شفیعی
سهام 50 متری چیتگر
310000000 0

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجاره ویژه
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000 0

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید
امیرعلی شفیعی
آپارتمان 124 متر شهرک چیتگر
3100000000 0

آپارتمان 124 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر124