منصوری

فایل های این مشاور

رهن و اجاره ویژه
منصوری
آپارتمان 158 متری مروارید شهر
400000000 3000000

آپارتمان 158 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
منصوری
آپارتمان 168 متری چیتگر
2100000000 0

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر168
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 111 متری چیتگر
3400000000 0

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 69 متری چیتگر
2139000000 0

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 86 متری چیتگر
2752000000 0

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 103 متری چیتگر
3090000000 0

آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 139 متری چیتگر
4865000000 0

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش ویژه
منصوری
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
2970000000 0

آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خرید
منصوری
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
1750000000 0

آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید
منصوری
آپارتمان 141 متری شهرک چیتگر
1833000000 0

آپارتمان 141 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
رهن و اجاره ویژه
منصوری
آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر
250000000 3200000

آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر106