خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
3395000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 107 متری چیتگر
3210000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر
2850000000

آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 73 متری چیتگر
2190000000

آپارتمان 73 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 93 متری کو.هک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان خوش نقشه 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 71 متری چیتگر
2130000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 107 متری چیتگر
2625000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 80 متری ویلاشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 78 متری خوش نقشه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 73 متری خوش قیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1017
ویلا لاکچری 2000 متری کردان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر2250
خرید و فروشویژه
1017
پنت هاوس 300 متری چیتگر
8790000000

پنت هاوس 300 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان لوکس 125متری دریاچه
4375000000

آپارتمان لوکس 125متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
2080000000

آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1015
آپارتمان 137 متری مروارید شهر
3425000000

آپارتمان 137 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لاکچری 79 متری دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 151 متری چیتگر
3322000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2449000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس144 متری میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 86 متری چیتگر
2666000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش منظره 105 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 115 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 126 متری چیتگر
3276000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروشویژه
1015
آپارتمان خوش نقشه 130 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.