خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان96 متری چیتگر
3120000000

آپارتمان96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1029
آپارتمان 99 متری چیتگر
2772000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1029
آپارتمان 89 متری چیتگر
2269500000

آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 166 متری چیتگر
3900000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر166
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 67 متری نقلی سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 89 متری جیتگر
2937000000

آپارتمان 89 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش
1029
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 132 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 100 متری چیتگر
3200000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 111 متری چیتگر
2886000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3220000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 96 متری جیتگر
2496000000

آپارتمان 96 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2444000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 143 متری چیتگر
4004000000

آپارتمان 143 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر143
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 111 متری چیتگر
3400000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 130 متری چیتگر
3445000000

آپارتمان 130 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 80 متری ویلا شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 102 متری چیتگر
2958000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 203 متری لوکس
5481000000

آپارتمان 203 متری لوکس

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 132 متری خوش منظره
3828000000

آپارتمان 132 متری خوش منظره

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
2700000000

آپارتمان خوش نقشه 90 متری

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان لاکچری 140 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 69 متری چیتگر
2139000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2632000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان114 متری میدان دریاچه
3534000000

آپارتمان114 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.