خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان116 متری میدان دریاچه
3480000000

آپارتمان116 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر116
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 118 متری میدان ساحل
4130000000

آپارتمان 118 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 106 متری چیتگر
2968000000

آپارتمان 106 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 203 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 88 متری چیتگر
2464000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 64 متری چیتگر
1920000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 160 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر160
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 136 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروشویژه
1015
آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی
6930000000

آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی

آیت اله کاشانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان اکازیون 71 متری سعادت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 198 متری چیتگر
4455000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر198
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر161
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
1975000000

آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 96 متری چیتگر
2179200000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1027
آپارتمان 97 متری چیتگر
2813000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر69
خرید و فروش
1017
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2100000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر
2900000000

آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر116
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 114 متری بلواراردستانی
3477000000

آپارتمان 114 متری بلواراردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 85 متری گرمدره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
2970000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1033
آپارتمان 111 متری چیتگر
2997000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1015
آپارتمان 112 متری شهرک خرازی
3136000000

آپارتمان 112 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش
1015
آپارتمان 115 متری شهرک خرازی
3450000000

آپارتمان 115 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروشویژه
1015
عمارت 543 متری شهرک گلستان
33000000000

عمارت 543 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر543
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 120 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 175 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر175
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2470000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.