خرید و فروش ملک

خرید و فروش
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش
1024
آپارتمان 86 متری چیتگر
2408000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
1016
آپارتمان 97 متری چیتگر
2328000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 200 متری چیتگر
5481000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 129 متری چیتگر
3354000000

آپارتمان 129 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر129
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 148 متری شهرک گلستان
6660000000

آپارتمان 148 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر148
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر56
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متر چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1024
آپارتمان 88 متری چیتگر
2684000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1015
فروش زمین 10000 متری مربع در شهرجدید پرند
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر10000
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2950000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 110متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 103 متری چیتگر
3090000000

آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 86 متری چیتگر
2752000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
1023
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 93متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 69 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1015
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 139 متری چیتگر
4170000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 69 متری چیتگر
2070000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 96 متری جیتگر
2800000000

آپارتمان 96 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.