خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 79 متری چیتگر
2409500000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1018
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر52
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر جنوبی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر48
خرید و فروش
1018
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر122
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
1019
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش
1018
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروش
1019
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش
1019
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1019
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر66
خرید و فروشویژه
1019
ساختمان اداری شهرک گلستان
18000000000

ساختمان اداری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر157
خرید و فروش
1017
آپارتمان 62 متری جنت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر62
خرید و فروش
1016
آپارتمان 87 متری چیتگر
2566500000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر87
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2291000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر51
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
2910000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش
1024
آپارتمان 71 متری چیتگر
2130000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1015
عمارت الهیه تهران
130000000000

عمارت الهیه تهران

الهیه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1015
زمین 1200 متری ولنجک
210000000000

زمین 1200 متری ولنجک

ولنجک
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر1200
خرید و فروش
1023
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 254 متری چیتگر
8890000000

آپارتمان 254 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر254

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.