خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر119
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 84 متری چیتگر
2520000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 133 متری چیتگر
3990000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 94 متری چیتگر
2538000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 125 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1032
زمین 300 متری شهرک گلستان
19000000000

زمین 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر300
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 102 متری چیتگر
3399000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش
1024
آپارتمان 104 متری چیتگر
3068000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1019
مستفلات 200 متری زیبادشت
10000000000

مستفلات 200 متری زیبادشت

زیبادشت
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
خرید و فروش
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1030
آپارتمان 108 متری چیتگر
3348000000

آپارتمان 108 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1030
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
1030
آپارتمان 104 متری جیتگر
2808000000

آپارتمان 104 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 123 متر جیتگر
3567000000

آپارتمان 123 متر جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش
1017
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 110 متری چیتگر
3850000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1019
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش
1024
آپارتمان 74 متری چیتگر
2072000000

آپارتمان 74 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری جیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1016
آپارتمان 87 متری چیتگر
2610000000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروشویژه
1016
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر315

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.