خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3328000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروش
1016
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر196
خرید و فروش
1016
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1015
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
خرید و فروش
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 101 متری چیتگر
2878500000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1016
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
2220000000

تجاری 37 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر37
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 76 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 101 متری چیتگر
2828000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 96 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3120000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروش
1013
آپارتمان 86 متری چیتگر
2451000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 96 متری چیتگر
2720000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 203 متری چیتگر
5582500000

آپارتمان 203 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروش
1016
آپارتمان 105 متری چیتگر
3150000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 110 متری چیتگر
3190000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 139 متری چیتگر
4726000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
1034
آپارتمان 90 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1020
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
3533120000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروش
1019
آپارتمان 90 متر چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2754200000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 109 متری خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
خرید و فروش
1013
آپارتمان 139 متر چیتگر
4170000000

آپارتمان 139 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.