خرید و فروش ملک

خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 99 متری چیتگر
3069000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1029
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
2800000000

آپارتمان ۹۰ متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 139 متری چیتگر
4865000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
1029
آپارتمان 86 متری چیتگر
2580000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
1021
آپارتمان 111 متری چیتگر
3441000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1013
آپارتمان 139 متری چیتگر
4031000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 79 متری چیتگر
2528000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1013
آپارتمان 111 متری چیتگر
3330000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1019
سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان
50000000000

سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروش
1013
آپارتمان 123 متری چیتگر
3444000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش
1017
آپارتمان 114 متری چیتگر
3420000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش
1029
آپارتمان 104 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروش
1030
آپارتمان 110 متری چیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1030
آپارتمان 71 متری چیتگر
213000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1030
آپارتمان 87 متری چیتگر
2349000000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 99 متری شهرک باقری
2871000000

آپارتمان 99 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 99 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 86 متری چیتگر
2666000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
9
زمین 1200 متری محمدشهر
4200000000

زمین 1200 متری محمدشهر

محمد شهر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر1200
خرید و فروش
1019
آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر
2940000000

آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
1029
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1018
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
3274500000

آپارتمان 111متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1019
آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب
3335000000

آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب

شهرک الهیه غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 85 متری شهرک گلستان
3400000000

آپارتمان 85 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 76 متری چیتگر
2500000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروشویژه
1032
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000

مغازه 34 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر34
خرید و فروش
1019
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
خرید و فروش
1019
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش
1030
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
3069000000

آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.