خرید و فروش ملک

خرید و فروش
1019
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروش
1019
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
1019
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروش
1029
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 101 متری چیتگر
3333000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری چیتگر
2104500000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1015
قیمت 500 متر زمین در کوهک منطقه 22
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر500
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 87 متر چیتگر
2653500000

آپارتمان 87 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش
1017
آپارتمان 77 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 77 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروش
1017
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 138 متری شهرک گلستان
5520000000

آپارتمان 138 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2670000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر146
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3328000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروش
1016
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر196
خرید و فروش
1016
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1015
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
خرید و فروش
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 101 متری چیتگر
2878500000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1016
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
2220000000

تجاری 37 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر37

قیمت خرید و فروش ملک و خانه

ما در گروه مسکن پلاکینو با ارائه فایلینگ و آگهی های مختلف به بررسی قیمت خریدو فروش ملک و خانه می پردازیم. وقتی از قیمت خرید و فروش املاک صحبت می کنیم منظور ما صرفا آپارتمان و برج نیست، بلکه زمین، ویلا یا باغ عمارت، واحد های اداری و تجاری و حتی سهام و امتیاز نیز جزو دسته بندی شمرده می شوند. حال با این دانش شما می توانید نرخ خرید و فروش انواع ملک در تهران و مخصوصا املاک منطقه 22 را در آگهی های فوق با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به هدف خود از معامله ملکی بهترین آن را انتخاب کنید.