رهن و اجاره ملک

رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجاره
1019
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
230000000

آپارتمان 107 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
رهن و اجاره
1016
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر40
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 152 متری چیتگر
450000000

آپارتمان 152 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر152
رهن و اجارهویژه
1032
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجارهویژه
1029
آپارتمان 71 متری چیتگر
200000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 80 متری چیتگر
220000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1016
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 92 متری چیتگر
250000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
360000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110

قیمت رهن و اجاره ملک

رهن و اجاره بطور کلی فرآیندی است که در آن صاحبان املاک در قبال یک مبلغ مشخص شده ای ملک خود را در اختیار فرد حقیقی یا حقوقی دیگری قرار می دهد. از موثرترین عوامل قیمت رهن و اجاره ملک، نوع ملک که می تواند آپارتمان، واحد تجاری یا اداری و حتی زمین باشد. در گام بعدی محلی که ملک در آن واقع شده است می باشد؛ مانند رهن و اجاره در تهران و مناطق 22 گانه آن که تقاوت نرخ های آن بسیار زیاد است. سپس متراژ ملک مخصوصا در بهره برداری های تجاری تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خواهد داشت، و در آخر دسترسی و امکانات.