رهن و اجاره ملک

رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه بسیار شیک در شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در مجتمع شیک احرار دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در برج های جی پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
1024
رهن و اجاره واحد بزرگ متراژ در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجارهویژه
2013
اجاره فوری واحد لوکس 150 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجارهویژه
1019
اجاره واحد ۱۱۷ متری خوش نقشه در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1017
رهن کامل آپارتمان 100 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد در بلوک شیک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان روبروی دریاچه در بلوک لوکس منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری در برج لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1023
فروش آپارتمان 135 متری لوکس شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دیزاین شده روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد سه خوابه در بلوک های ارکیده چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در بلوک هانا دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در برج های صیاد روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج شیک آسمان دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره واحد 110 متری در بلوک آسمان دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1024
رهن کامل واحد 100 متری نزدیک ایران مال در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1024
رهن و اجاره واحد 105 متری در برج پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجارهویژه
1017
رهن کامل آپارتمان 78متری در شهرک سروناز دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
رهن و اجارهویژه
1013
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1013
رهن کامل واحد دو خوابه در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری از املاک پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1029
رهن کامل آپارتمان دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره واحد دو خوابه در برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه شیک در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115

قیمت رهن و اجاره ملک

رهن و اجاره بطور کلی فرآیندی است که در آن صاحبان املاک در قبال یک مبلغ مشخص شده ای ملک خود را در اختیار فرد حقیقی یا حقوقی دیگری قرار می دهد. از موثرترین عوامل قیمت رهن و اجاره ملک، نوع ملک که می تواند آپارتمان، واحد تجاری یا اداری و حتی زمین باشد. در گام بعدی محلی که ملک در آن واقع شده است می باشد؛ مانند رهن و اجاره در تهران و مناطق 22 گانه آن که تقاوت نرخ های آن بسیار زیاد است. سپس متراژ ملک مخصوصا در بهره برداری های تجاری تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خواهد داشت، و در آخر دسترسی و امکانات.