رهن و اجاره ملک

رهن و اجارهویژه
2015
اجاره آپارتمان نورگیر دو خوابه مجاور ایران مال منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1013
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه در برج لاکچری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره واحد دو خوابه در شهرک چیتگر نزدیک ایران مال
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه سه خوابه شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجارهویژه
1030
رهن کامل آپارتمان دو خوابه دربرج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
رهن و اجارهویژه
1016
رهن کامل آپارتمان دو خوابه با دید کامل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
1032
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان شیک دو خوابه با دید پارک جنگلی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
رهن و اجارهویژه
1013
رهن واجاره آپارتمان فول امکانات نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
1013
رهن و اجاره دو خوابه در بلوک های پهنه آ از شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره واحد ۱۱۰ متری ۲ خواب در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1034
رهن و اجاره آپارتمان فول امکانات در پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1024
رهن کامل آپارتمان یک خوابه پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان 86 متری پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان 200 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان در بلوک های ارکید 10 و 11 شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1016
رهن آپارتمان در بلوک های لوکس با دید دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجارهویژه
1024
رهن و اجاره آپارتمان در ارکیده های شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1023
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1023
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجارهویژه
1027
رهن آپارتمان در بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجارهویژه
1027
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده در ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1034
رهن و اجاره آپارتمان پهنه a چیتگر
200000000 6000000

رهن و اجاره آپارتمان پهنه a چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107

قیمت رهن و اجاره ملک

رهن و اجاره بطور کلی فرآیندی است که در آن صاحبان املاک در قبال یک مبلغ مشخص شده ای ملک خود را در اختیار فرد حقیقی یا حقوقی دیگری قرار می دهد. از موثرترین عوامل قیمت رهن و اجاره ملک، نوع ملک که می تواند آپارتمان، واحد تجاری یا اداری و حتی زمین باشد. در گام بعدی محلی که ملک در آن واقع شده است می باشد؛ مانند رهن و اجاره در تهران و مناطق 22 گانه آن که تقاوت نرخ های آن بسیار زیاد است. سپس متراژ ملک مخصوصا در بهره برداری های تجاری تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خواهد داشت، و در آخر دسترسی و امکانات.