پیش فروش ملک

پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
2626500000

آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
پیش خریدویژه
1032
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
2337000000

آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خرید
1020
آپارتمان 172 متری چیتگر
1978000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
2064000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 99 متری چیتگر
2277000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 111 متری چیتگر
3219000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 168 متری چیتگر
1898400000

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 163 متری چیتگر
4413960000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر164
پیش خریدویژه
1028
آپارتمان 168 متری چیتگر
2100000000

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خرید
1016
آپارتمان 151 متری چیتگر
1766700000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 117 متری چیتگر
3042000000

آپارتمان 117 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خرید
1020
آپارتمان 125 متری چیتگر
2375000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 141 متری چیتگر
1804800000

آپارتمان 141 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید
1029
آپارتمان 92 متری چیتگر
2024000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 142 متری چیتگر
1633000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3550000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 84 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
3625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1027
آپارتمان 132 متری چیتگر
1782000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 166 متری چیتگر
4316000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر166
پیش خرید
1016
آپارتمان 199 متری چیتگر
4378000000

آپارتمان 199 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر199
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
1892000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید
1019
آپارتمان 126 متری چیتگر
2898000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 122 متری چیتگر
2562000000

آپارتمان 122 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر122
پیش خرید
1032
آپارتمان 115 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 115 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید
1016
آپارتمان 119 متری چیتگر
2499000000

آپارتمان 119 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر119
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 84 متری چیتگر
2772000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 75 متری چیتگر
1100000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
پیش خرید
1029
آپارتمان 207 متری چیتگر
4729950000

آپارتمان 207 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر207
پیش خرید
1029
آپارتمان 198 متری چیتگر
4393000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر198

قیمت پیش فروش و پیش خرید ملک و مسکن

یکی از پر بازده ترین و البته پر ریسک ترین روش های ساخت مسکن توسط مالکین اعلام قیمت پیش فروش یا پیش خرید ملک و مسکن یا برج جهت جذب سرمایه گذار ملکی است. این عمل اگر در شرایط ثبات اقتصادی باشد هم برای مالکین بصرفه تر است هم خریداران خانه را مجاب به دریافت وام های مختلف نمی کند. به این نکته دقت کنید که بحث پیش خرید یا فروش ملک فقط در مورد برج و آپارتمان های مسکونی نیست و این نوع معامله می تواند املاک تجاری و تجاری مانند پاساژها و مال های بزرگ را نیز شامل شود.