رهن و اجاره در منطقه 22

رهن و اجاره
1024
اجاره آپارتمان 100 متری فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان چیتگر/ 2 خوابه/ 95 متری/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1017
رهن کامل آپارتمان105 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1017
رهن کامل ۷۳متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر73
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره آپارتمان 75 متری زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1017
اجاره آپارتمان 80 متری دو خواب در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان دو خوابه در بلوک نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1017
۸۶متر آپارتمان اجاره اکازیون غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1029
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1023
رهن کامل آپارتمان سه خوابه در برج شیک چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1032
اجاره آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان سه خوابه لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجاره
1017
۸۶ متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان 96 متری دیزاین شده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره
1017
اجاره آپارتمان دوخوابه با امکانات عالی در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان دو خوابه با امکانات عالی غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
رهن کامل آپارتمان دوخوابه نوساز نزدیک ایران مال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان خوش نقشه دو خوابه در برج ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجارهویژه
1024
اجاره آپارتمان 125 متری دو خوابه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
1029
اجاره آپارتمان دو خوابه دیزاین شده عالی در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره
2013
اجاره یک سوئیت 35 متری عالی در زیبا دشت منطقه 22
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر35
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان دو خوابه در طبقات بالایی برج ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان 100 متری دیزاین شده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
1017
اجاره آپارتمان 95 متری دو خوابه در چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1024
اجاره آپارتمان 90 متری در بلوک های پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان در برج فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115