املاک منطقه 22

امتیازویژه
1019
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیاز
1019
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1437500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 85 متری چیتگر
2295000000

آپارتمان 85 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4320000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن (گلستان)
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 111 متری چیتگر
2941500000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1034
آپارتمان 80 متری چیتگر
80000000 5000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 95 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
امتیازویژه
1023
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 115 متری
3335000000

آپارتمان لوکس 115 متری

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
1029
آپارتمان 163 متری چیتگر
3178500000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر163
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
1013
تجاری 64 متری چیتگر
4160000000

تجاری 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر64
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 106 متری شهرک خرازی
2547600000

آپارتمان 106 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 128 متری جیتگر
3712000000

آپارتمان 128 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر128
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 102 متری چیتگر
3260000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 120 متری چیتگر
3840000000

آپارتمان 120 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 132 متری چیتگر
3432000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 119 متری چیتگر
3808000000

آپارتمان 119 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر119
رهن و اجارهویژه
1024
آپارتمان 97 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 40 متری چیتگر
250000000

تجاری 40 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 100 متری چیتگر
310000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1013
پنت هاوس 220 متری چیتگر
10000000000

پنت هاوس 220 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر223
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 124 متری چیتگر
4340000000

آپارتمان 124 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.