املاک منطقه 22

پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 99 متری چیتگر
2277000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
2064000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید
1020
آپارتمان 172 متری چیتگر
1978000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر170
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 88 متری شهرک باقری
150000000 4000000

آپارتمان 88 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش
1023
آپارتمان 88 متری شهرک گلستان
2450000000

آپارتمان 88 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش
1013
آپارتمان 112 متری چیتگر
3360000000

آپارتمان 112 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 99 متری چیتگر
2871000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1032
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
2337000000

آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
2626500000

آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
پیش خرید
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3905000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر
3767500000

آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش 111 متری چیتگر
2997000000

پیش فروش 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
امتیازویژه
1019
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیاز
1019
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1437500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 85 متری چیتگر
2295000000

آپارتمان 85 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4320000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن (گلستان)
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 111 متری چیتگر
2941500000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1034
آپارتمان 80 متری چیتگر
80000000 5000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 95 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
امتیازویژه
1023
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 115 متری
3335000000

آپارتمان لوکس 115 متری

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
1029
آپارتمان 163 متری چیتگر
3178500000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر163

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.