املاک منطقه 22

امتیازویژه
1013
سهام 33 متری چیتگر
500000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 89 متری جیتگر
2937000000

آپارتمان 89 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 67 متری نقلی سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر69
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 120 متری آزادشهر
150000000 4500000

آپارتمان 120 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 103 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 80 متری آزادشهر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 123 متری چیتگر
350000000 2000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1024
آپارتمان 123 متری چیتگر
360000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
3625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 84 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری چیتگر
450000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3550000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 142 متری چیتگر
1633000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خرید
1029
آپارتمان 92 متری چیتگر
2024000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 141 متری چیتگر
1804800000

آپارتمان 141 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید
1020
آپارتمان 125 متری چیتگر
2375000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1020
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 117 متری چیتگر
3042000000

آپارتمان 117 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خرید
1016
آپارتمان 151 متری چیتگر
1766700000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خریدویژه
1028
آپارتمان 168 متری چیتگر
2100000000

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 138 متری میدان دریاچه
300000000 4500000

آپارتمان 138 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز
25000000 2400000

آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر60
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 76 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 83 متری شهرک یاس
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر83
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 140 متری شهرک یاس
250000000 5000000

آپارتمان 140 متری شهرک یاس

شهرک یاس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 166 متری چیتگر
3900000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر166
خرید و فروش
1029
آپارتمان 89 متری چیتگر
2269500000

آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.