املاک منطقه 22

امتیاز
1016
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 114 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
امتیازویژه
1016
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 133 متری چیتگر
2660000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
امتیاز
1032
سهام 14 متری شهرک چیتگر
154000000

سهام 14 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر14
امتیاز
1027
سهام 16 متری چیتگر
160000000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر16
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 200 متری چیتگر
4000000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 151 متری چیتگر
1963000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروشویژه
1015
عمارت 543 متری شهرک گلستان
33000000000

عمارت 543 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر543
خرید و فروش
1015
آپارتمان 115 متری شهرک خرازی
3450000000

آپارتمان 115 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
1015
آپارتمان 112 متری شهرک خرازی
3136000000

آپارتمان 112 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروشویژه
1033
آپارتمان 111 متری چیتگر
2997000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
2970000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 85 متری گرمدره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری شهرک چیتگر
780000000

سهام 63 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیاز
1013
سهام 33 متری شهرک چیتگر
500000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری ویژه چیتگر
800000000

سهام 63 متری ویژه چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
750000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیاز
1013
سهام 30 متری چیتگر
240000000

سهام 30 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر30
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 158 متری چیتگر
2054000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 180 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 180 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 113 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر
500000000 2000000

آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 114 متری بلواراردستانی
3477000000

آپارتمان 114 متری بلواراردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر
2900000000

آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر116
خرید و فروش
1017
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2100000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1027
آپارتمان 97 متری چیتگر
2813000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.