املاک منطقه 22

امتیازویژه
1030
سهام 33 متری شهرک چیتگر
425000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیاز
1030
سهام 10 متری شهرم چیتگر
108000000

سهام 10 متری شهرم چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر10
امتیاز
1030
سهام 13 متری شهرک چیتگر
143000000

سهام 13 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1029
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 172 متری چیتگر
4300000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1018
آپارتمان 158 متری چیتگر
2212000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1018
آپارتمان 260 متری چیتگر
7800000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خرید
1018
آپارتمان 138 متری چیتگر
4140000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری جیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1024
آپارتمان 74 متری چیتگر
2072000000

آپارتمان 74 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش
1019
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 110 متری چیتگر
3850000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1017
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 123 متر جیتگر
3567000000

آپارتمان 123 متر جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش
1030
آپارتمان 104 متری جیتگر
2808000000

آپارتمان 104 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1032
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر16
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 125متری چیتگر
3500000000

آپارتمان 125متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1030
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروش
1030
آپارتمان 108 متری چیتگر
3348000000

آپارتمان 108 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1019
مستفلات 200 متری زیبادشت
10000000000

مستفلات 200 متری زیبادشت

زیبادشت
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
خرید و فروش
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.