آپارتمان در منطقه 22

خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 75 متری مجاور ایران مال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 70 متری یک خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1016
فروش ویژه آپارتمان 105 متری زیرقیمت در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
1019
فروش آپارتمان 200 متری با دید کامل دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 140 متری فول دیزاین عالی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 20 متری آپارتمان زیرقیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش 95 متری زیر قیمت منطقه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 172 متری در بلوک های چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 125 متری قیمت مناسب شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 140 متری در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خریدویژه
1016
پیش خرید آپارتمان 125 متری نزدیک دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1019
فروش ویژه سهام های توانمندسازی ۲۰ و ۵۰ متری چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش 198 متری فول امکانات در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر198
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 115 متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر115
خرید و فروشویژه
1017
فروش ویژه آپارتمان 163 متری زیر قیمت غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر163
امتیازویژه
1019
فروش ویژه سهام 20 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1019
پیش فروش آپارتمان 172 متری با قیمت عالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان 132 متری در برج نوساز پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 168 متری خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 125 متری/ 3 خواب/ زیر قیمت در چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 127 متری در طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش
1029
فروش آپارتمان 111 متری فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 100 متری در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 105 متری فول امکانات در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1017
رهن کامل آپارتمان105 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان چیتگر/ 2 خوابه/ 95 متری/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 125 متری شمالی خوش نقشه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125

قیمت آپارتمان در منطقه 22 تهران

برج ها و خانه های منطقه بیست و دو با رونق این محله خوش آب و هوا، با درخواست های بیشماری مواجه شده. بنابراین ما نیز آگهی های متنوعی از قیمت آپارتمان در منطقه 22 تهران جمع آوری کرده و در سایت پلاکینو در اختیار شما قرار داده ایم. فایلینگ فوق شامل تمامی معاملات از قبیل، پیش فروش آپارتمان، خرید و فروش و رهن و اجاره آپارتمان در منطقه 22 می باشد. همچنین با فیلترینگ صفحه اصلی سایت می توانید به قیمت های امتیاز و سهام در منطقه 22 دسترسی پیدا کنید.