رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر

رهن و اجاره
1024
اجاره آپارتمان 100 متری فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1017
۸۶متر آپارتمان اجاره اکازیون غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان سه خوابه لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان 96 متری دیزاین شده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان دو خوابه با امکانات عالی غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1024
اجاره آپارتمان 125 متری دو خوابه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان 100 متری دیزاین شده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان در برج فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان ۸۷ متری جنوبی نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر87
رهن و اجارهویژه
1016
اجاره یک واحد اداری فلت با دید 360 درجه روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر250
رهن و اجاره
1024
رهن کامل آپارتمان در برج فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره آپارتمان 75 متری در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
1017
اجاره واحد 95 متری دو خوابه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1017
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج شیک هواپیمایی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
1017
۱۰۷متر اجاره برج لوکس آسمان دریاچه چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
2013
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در برج نگین ساحل دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1017
رهن کامل آپارتمان 4 خوابه فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر220
رهن و اجارهویژه
2013
آپارتمان ۹۷ متری با ویوی جذاب کوهستان شمال دریاچه
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر97
رهن و اجارهویژه
2013
اجاره آپارتمان سه خوابه خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
2013
 رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر اکازیون دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان در برج لوکس ساحل با دید کامل دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در برج های صیاد دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان شیک دوبلکس دریاچه چیتگرمنطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه بسیار شیک در شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در مجتمع شیک احرار دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
2013
اجاره فوری واحد لوکس 150 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان روبروی دریاچه در بلوک لوکس منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری در برج لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
1023
فروش آپارتمان 135 متری لوکس شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دیزاین شده روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113