خرید آپارتمان در چیتگر

خرید و فروشویژه
2013
فروش دو خوابه خوش نقشه در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1016
فروش واحد تجاری 58 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر58
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان های با متراژ کوچک در منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد دیزاین شده ۹۹ متر ،۲ خواب شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1016
فروش واحد سه خوابه لوکس فول امکانات در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
2013
فروش واحد دو خوابه فول امکانات در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر02
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد ۹۳ متری دو خوابه خوش نقشه ویو دار چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1023
فروش واحد در بلوک پامچال پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1023
فروش واحد دوخوابه در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1023
فروش دو خوابه فول امکانات در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1013
فروش واحد در برج خوش ساخت ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
فروش واحد دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر مجاور ایران مال
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان خوش نقشه در پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان فوق العاده در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان دوخوابه بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان سه خوابه در برج شیک پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان لوکس فول دیزاین غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان خوش نقشه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 110 متری در برج شیک شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110

شهرک چیتگر در منطقه 22 بزرگترین شهرک در تهران و سراسر ایران است. بطوری که قبل از ساخت و ساز در آن توسط تعاونی های معتبر برج ساز منطقه 22، به پهنه های مختلفی تقسیم شد. این تقسیم بندی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خرید و فروش برج ها و آپارتمان های شهرک چیتگر داشته/ است. اختلاف قیمت فروش آپارتمان های چیتگر و مخصوصا در یک ساله گذشته. بسیاری از پروژه ها را خوابانده و حتی برخی از مشتریان نیز که اخیرا اقدام به خرید آپارتمان در چیتگر کرده بودند، هنوز موفق به تحویل گرفتن خانه های چیتگر خود نشده اند.