خرید آپارتمان در چیتگر

خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2444000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 143 متری چیتگر
4004000000

آپارتمان 143 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر143
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 111 متری چیتگر
3400000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 130 متری چیتگر
3445000000

آپارتمان 130 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 102 متری چیتگر
2958000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 203 متری لوکس
5481000000

آپارتمان 203 متری لوکس

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 132 متری خوش منظره
3828000000

آپارتمان 132 متری خوش منظره

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
2700000000

آپارتمان خوش نقشه 90 متری

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 69 متری چیتگر
2139000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2632000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 106 متری چیتگر
2968000000

آپارتمان 106 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 203 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 88 متری چیتگر
2464000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 64 متری چیتگر
1920000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 198 متری چیتگر
4455000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر198
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر161
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
1975000000

آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 96 متری چیتگر
2179200000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1027
آپارتمان 97 متری چیتگر
2813000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
2970000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1033
آپارتمان 111 متری چیتگر
2997000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش
1024
آپارتمان 86 متری چیتگر
2408000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
1016
آپارتمان 97 متری چیتگر
2328000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 200 متری چیتگر
5481000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 129 متری چیتگر
3354000000

آپارتمان 129 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر129

شهرک چیتگر در منطقه 22 بزرگترین شهرک در تهران و سراسر ایران است. بطوری که قبل از ساخت و ساز در آن توسط تعاونی های معتبر برج ساز منطقه 22، به پهنه های مختلفی تقسیم شد. این تقسیم بندی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خرید و فروش برج ها و آپارتمان های شهرک چیتگر داشته/ است. اختلاف قیمت فروش آپارتمان های چیتگر و مخصوصا در یک ساله گذشته. بسیاری از پروژه ها را خوابانده و حتی برخی از مشتریان نیز که اخیرا اقدام به خرید آپارتمان در چیتگر کرده بودند، هنوز موفق به تحویل گرفتن خانه های چیتگر خود نشده اند.