خرید آپارتمان در چیتگر

خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 110 متری بلوک ارکیده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1020
فروش آپارتمان دیزاین شده در برج شیک پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان دیزاین شده خوش نقشه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروشویژه
1033
فروش آپارتمان لوکس فول دیزاین در برج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروشویژه
1023
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 78 متری شیک در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 89 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان بسیار لوکس 100 متری در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان لوکس 140 متری در برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 3 خوابه در برج لوکس شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 79 متری در برج خوش ساخت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان سه خوابه دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 110 متری شیک در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1024
فروش آپارتمان یک خوابه در بلوک ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان خوش نقشه در برج شیک پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد 60 متری یک خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 130 متری در برج های پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 150 متری خوش نقشه در بلوک های چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر153
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان سه خوابه در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر191
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان فول امکانات 105 متری در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان خوش متراژ در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76

شهرک چیتگر در منطقه 22 بزرگترین شهرک در تهران و سراسر ایران است. بطوری که قبل از ساخت و ساز در آن توسط تعاونی های معتبر برج ساز منطقه 22، به پهنه های مختلفی تقسیم شد. این تقسیم بندی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خرید و فروش برج ها و آپارتمان های شهرک چیتگر داشته/ است. اختلاف قیمت فروش آپارتمان های چیتگر و مخصوصا در یک ساله گذشته. بسیاری از پروژه ها را خوابانده و حتی برخی از مشتریان نیز که اخیرا اقدام به خرید آپارتمان در چیتگر کرده بودند، هنوز موفق به تحویل گرفتن خانه های چیتگر خود نشده اند.