رهن و اجاره در شهرک چیتگر

رهن و اجاره
1034
اجاره آپارتمان 110 متری 3 خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان نقلی یک خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر65
رهن و اجاره
1030
اجاره واحد سه خوابه مستردار لوکس در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
1017
رهن ۱۲۶متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر126
رهن و اجاره
1017
۹۰متر برج ارکیده/شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر88
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره واحد دو خوابه بزرگ در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1017
اجاره واحد 95 متری دیزاین شده شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان 125 متری در پهنه بی چیتگر/ منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان دو خوابه با دید دریاچه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری دو خوابه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1017
۹۰متر برج ارکیده شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1019
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری/ چیتگر/ دریاچه/ منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره دو خوابه/ 105 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1017
اجاره ۹۰متر برج ارکیده شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1017
رهن کامل آپارتمان 110 متری در بلوک فول امکانات چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1030
رهن کامل آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر77
رهن و اجاره
2013
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
2013
رهن کامل آپارتمان 80 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1017
اجاره آپارتمان 90 متری دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
1029
اجاره واحد 110 متری سه خوابه با ویوی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1017
۹۲ متر اجاره ویو دریاچه جنگل شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
1029
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
1030
اجاره واحد دو خوابه نورگیر در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1019
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه در بلوک ارکیده های چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان ۹۲ متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره یک واحد تجاری با پاخور مناسب در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر32
رهن و اجارهویژه
1017
فروش آپارتمان 65 متری خام در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر65
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در برج شیک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90