معاوضه در شهرک چیتگر

معاوضهویژه
1029
تهاتر آپارتمان پیش فروش در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
معاوضهویژه
1017
تهاتر واحد 76 متری یک خواب با واحد 90 متری دو خوابه در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
معاوضهویژه
1016
تهاتر واحد 127 متری در شهرک چیتگر با آپارتمان آریاشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127