املاک شهرک چیتگر

امتیاز
1013
سهام 33 متری شهرک چیتگر
500000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری ویژه چیتگر
800000000

سهام 63 متری ویژه چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
750000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیاز
1013
سهام 30 متری چیتگر
240000000

سهام 30 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر30
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 158 متری چیتگر
2054000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 180 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 180 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 113 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1027
آپارتمان 97 متری چیتگر
2813000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 96 متری چیتگر
2179200000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
1975000000

آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر161
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 198 متری چیتگر
4455000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر198
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 142 متری چیتگر
1846000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 127 متری چیتگر
1651000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 64 متری چیتگر
1920000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 70 متری چیتگر
250000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 88 متری چیتگر
2464000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 161 متری چیتگر
3622500000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 183 متری چیتگر
4026000000

آپارتمان 183 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 83 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 83 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر83
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 82 متری چیتگر
2296000000

آپارتمان 82 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 102 متری جیتگر
2550000000

آپارتمان 102 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
4118000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4278000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 163 متری چیتگر
4564000000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 159 متری چیتگر
4293000000

آپارتمان 159 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر159
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 190 متری چیتگر
4104000000

آپارتمان 190 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر190

قیمت ملک در شهرک چیتگر

شهرک مسکونی چیتگر که با نام شهرک امام رضا نیز شناخته می شود از مجهزترین شهرک های منطقه 22 با موقعیتی بسیار عالی نسبت به دریاچه و پارک چیتگر بعنوان مهم ترین قطب گردشگری تهران می باشد. قبل از استعلام و پیگیری قیمت ملک در شهرک چیتگر و مقایسه آگهی هایی که گروه مسکن پلاکینو برای شما قرار داده است لازم است تا نکته ای را خدمت شما عرض کنیم. شهرک چیتگر بصورت کاملا یک تکه نیست و از پهنه های مختلفی با تشکیل شده است که سبک هر کدام از آن ها متفاوت و توسط تعاونی های مختلفی ساخته و یا بصورت پروژه در حال ساخت می باشند. لذا این تفاوت ها و نحوه واگذاری خانه و املاک توسط مالکین و تعاونی ها بصورت مستقیم بر قیمت برج ها و املاک شهرک چیتگر تاثیر می گذارد.