املاک شهرک چیتگر

خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 103 متری چیتگر
3090000000

آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 92 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 110متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2950000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1024
آپارتمان 88 متری چیتگر
2684000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متر چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 129 متری چیتگر
3354000000

آپارتمان 129 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر129
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 200 متری چیتگر
5481000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 97 متری چیتگر
2328000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
1024
آپارتمان 86 متری چیتگر
2408000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 95 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
امتیازویژه
1013
سهام 33 متری شهرک چیتگر
480000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
1016
سهام 33 متری شهرک چیتگر
450000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیاز
1016
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 114 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
امتیازویژه
1016
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 133 متری چیتگر
2660000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
امتیاز
1032
سهام 14 متری شهرک چیتگر
154000000

سهام 14 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر14
امتیاز
1027
سهام 16 متری چیتگر
160000000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر16
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 200 متری چیتگر
4000000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 151 متری چیتگر
1963000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروشویژه
1033
آپارتمان 111 متری چیتگر
2997000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
2970000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری شهرک چیتگر
780000000

سهام 63 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158

قیمت ملک در شهرک چیتگر

شهرک مسکونی چیتگر که با نام شهرک امام رضا نیز شناخته می شود از مجهزترین شهرک های منطقه 22 با موقعیتی بسیار عالی نسبت به دریاچه و پارک چیتگر بعنوان مهم ترین قطب گردشگری تهران می باشد. قبل از استعلام و پیگیری قیمت ملک در شهرک چیتگر و مقایسه آگهی هایی که گروه مسکن پلاکینو برای شما قرار داده است لازم است تا نکته ای را خدمت شما عرض کنیم. شهرک چیتگر بصورت کاملا یک تکه نیست و از پهنه های مختلفی با تشکیل شده است که سبک هر کدام از آن ها متفاوت و توسط تعاونی های مختلفی ساخته و یا بصورت پروژه در حال ساخت می باشند. لذا این تفاوت ها و نحوه واگذاری خانه و املاک توسط مالکین و تعاونی ها بصورت مستقیم بر قیمت برج ها و املاک شهرک چیتگر تاثیر می گذارد.