آپارتمان در چیتگر

خرید و فروشویژه
2015
فروش آپارتمان 80 متری/یک خوابه/ شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری دو خوابه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1029
فروش آپارتمان دو خوابه نورگیر در برج پامچال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 110 متری در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان دو خوابه با دید دریاچه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
پیش خریدویژه
1030
پیش فروش آپارتمان زیر قیمت در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
امتیازویژه
1019
سهام توانمندسازی 50 متری ارتش در چیتگر/ منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان 125 متری در پهنه بی چیتگر/ منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
1017
اجاره واحد 95 متری دیزاین شده شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
امتیازویژه
1019
سهام توانمندسازی پهنه e چیتگر/ امتیاز منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 100 متری در پهنه آ چیتگر/ دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان 100 متری زیر قیمت منطقه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1020
فروش آپارتمان 90 متری در طبقات میانی برج در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1017
فروش آپارتمان 1 خوابه در شهرک چیتگر/ دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
پیش خریدویژه
1019
پیش فروش آپارتمان سه خوابه زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
1030
رهن و اجاره واحد دو خوابه بزرگ در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
پیش خرید
1033
پیش فروش آپارتمان خوش نقشه در برج لوکس الماس چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1023
آپارتمان ۸۸ متری ۲ خواب سالن پرده خور خوش نقشه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر88
رهن و اجاره
1030
اجاره واحد سه خوابه مستردار لوکس در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
1019
رهن کامل آپارتمان نقلی یک خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر65
خرید و فروشویژه
1023
فروش واحد خام 100 متری با دید عالی در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 105متری شهرک چیتگر مجاور ایران مال
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان یک خوابه زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
رهن و اجاره
1034
اجاره آپارتمان 110 متری 3 خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1029
فروش آپارتمان در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.