آپارتمان در چیتگر

پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 140 متری در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش 198 متری فول امکانات در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر198
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 115 متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر115
امتیازویژه
1019
فروش ویژه سهام 20 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1019
پیش فروش آپارتمان 172 متری با قیمت عالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان 132 متری در برج نوساز پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 168 متری خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 125 متری/ 3 خواب/ زیر قیمت در چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 127 متری در طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش
1029
فروش آپارتمان 111 متری فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 100 متری در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 105 متری فول امکانات در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1017
رهن کامل آپارتمان105 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان چیتگر/ 2 خوابه/ 95 متری/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 125 متری شمالی خوش نقشه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 168 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 172 متری زیر قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان 115 متری خوش قیمت در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 99 متری زیر قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری آپارتمان با قیمت مناسب در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 92 متری در برج های پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 163 متری خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر163
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 200 متری در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 135 متری طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروشویژه
1019
فروش سهام ۵۰ متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
خرید و فروش سهام بازنشسته ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1019
فروش سهام 20 متری توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.