آپارتمان در چیتگر

خرید و فروش
1019
فروش آپارتمان 135 متری در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خریدویژه
1019
پیش فروش آپارتمان سه خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 170 متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر170
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 111 متری در برج نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان 85 متری قیمت مناسب در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۸۶متری اکازیون با ویو دریاچه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان دو خوابه با دیزاین عالی در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
1032
اجاره آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان 140 متری در برج لوکس چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 180 متری پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 75 متری در بلوک های ارکیده چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان فول دیزاین 90متری در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1023
رهن کامل آپارتمان سه خوابه در برج شیک چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1029
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان 125 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1013
خرید و فروش امتیاز و سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجاره
1030
اجاره آپارتمان دو خوابه در بلوک نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1017
اجاره آپارتمان 80 متری دو خواب در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
معاوضهویژه
1016
تهاتر آپارتمان 110 متری فول دیزاین با امتیاز در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
2013
فروش آپارتمان 132 متری با دید جنوب در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان دو خوابه خام خوش قیمت شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش
1017
فروش آپارتمان 152 متری با دیزاین عالی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 75 متری مجاور ایران مال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1016
فروش ویژه آپارتمان 105 متری زیرقیمت در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 140 متری فول دیزاین عالی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 20 متری آپارتمان زیرقیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 172 متری در بلوک های چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.