آپارتمان در چیتگر

پیش خریدویژه
1018
آپارتمان 158 متری چیتگر
2212000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1018
آپارتمان 260 متری چیتگر
7800000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خرید
1018
آپارتمان 138 متری چیتگر
4140000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری جیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1024
آپارتمان 74 متری چیتگر
2072000000

آپارتمان 74 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 110 متری چیتگر
3850000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 123 متر جیتگر
3567000000

آپارتمان 123 متر جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش
1030
آپارتمان 104 متری جیتگر
2808000000

آپارتمان 104 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1032
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر16
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 125متری چیتگر
3500000000

آپارتمان 125متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
1030
آپارتمان 108 متری چیتگر
3348000000

آپارتمان 108 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1024
آپارتمان 104 متری چیتگر
3068000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 102 متری چیتگر
3399000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 135 متری چیتگر
4185000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید
1029
آپارتمان 146 متری چیتگر
3212000000

آپارتمان 146 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر146
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
2860000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 158 متری چیتگر
2133000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
3175000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.