آپارتمان در چیتگر

پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان 126 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 100 متری در بلوک بی 3 شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروشویژه
1023
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 158 متری در بلوک دی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیازویژه
1023
فروش سهام 50 متری توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 78 متری شیک در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 115 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان بی نظیر در پهنه سروستان چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان در برج جی 4 شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر134
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 89 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان بسیار لوکس 100 متری در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد سه خوابه در بلوک های ارکیده چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان لوکس 140 متری در برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 3 خوابه در برج لوکس شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 79 متری در برج خوش ساخت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان منطقه 22 در بلوک بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش بلندمدت آپارتمان در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان لوکس سه خوابه در برج الماس چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر157
امتیازویژه
2013
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر11
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 135 متری مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب132
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان سه خوابه دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد در بلوک شیک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.