رهن و اجاره در میدان موج

رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان با ویوی دریاچه میدان موج منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 90 متری شرق دریاچه
180000000 7000000

آپارتمان 90 متری شرق دریاچه

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 100 متری میدان موج
200000000 6000000

آپارتمان 100 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 124 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124