املاک منطقه 1

قیمت ملک در منطقه 1

جنگ تحمیلی از مهمترین عوامی بود که باعث شد تا بسیاری از مردم جهت بهره مند شدن از امکانات رفاهی و درمانی و مخصوصا پیدا کردن کار به تهران سرازیر شوند و همین امر موجب شد تا بسیاری از ساکنان بومی تهران که از افزایش جمعیت و شلوغی آن بیم داشتند به مناطق شمالی تهران و شمیرانات کوچ کنند، در آن زمان این امر یک مزیت دیگری هم داشت و آن سود آن به دلیل پایین بودن قیمت ملک در منطقه 1 کنونی بود. پس از پایان جنگ و افزایش تراکم پایتخت در دهه 70 باعث بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن در تهران با توجه آب و هوای ییلاقی آن در تابستان شود.