املاک گرمدره

قیمت ملک در گرمدره

محله گرمدره دقیقا در مرز استان تهران و البرز واقع شده و در حد فاصل منطقه وردآورد و کرج قرار دارد. قیمت ملک در گرمدره و خانه های اطراف آن بدلیل تقسیم شدن محله های آن بین استان تهران و البرز که باعث عدم رسیدگی و توسعه آن می شود به نسبت دیگه مناطق نرخ پایین تری در هر متراژ داشته باشد.