خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان ۹۹متری فول دیزاین در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر99
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره واحد ۱۱۰متری دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان لاکچری منطقه 22 در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
امتیازویژه
2013
سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران با سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش واحد سه خوابه در برج پروانه ای چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر197
معاوضهویژه
1016
تهاتر واحد 127 متری در شهرک چیتگر با آپارتمان آریاشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 125 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1023
فروش واحد سه خوابه فول امکانات در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید
1017
پیش فروش واحد سه خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر178
پیش خرید
1029
پیش فروش آپارتمان دو خوابه فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش برج های سری n در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
امتیازویژه
1029
سرمایه گذاری ملکی در منطقه 22 با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان های سری دی پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش 157 متری در برج لاکچری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر157
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان 137 متری در برج الماس شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان 107 متری خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
امتیازویژه
1016
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1032
فروش آپارتمان 107 متری فول دیزاین غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
واحد ۱۱۳ متری فروشی روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال12
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد ۱۲۵ متری خوش نقشه با ویوی زیبای دریاچه
 • خواب3
 • سال12
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه شیک در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره واحد دو خوابه در برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1029
رهن کامل آپارتمان دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری از املاک پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 116 متری شهرک 22 بهمن بلوار ایران خودرو
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر116
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد 126 متری شهرک 22 بهمن بلوار ایران خودرو
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126