خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 108 متری خوش نقشه چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1032
فروش آپارتمان 118 متری غرب دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1017
پنت هاوس چیتگر
18600000000

پنت هاوس چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان دوخوابه 92 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 79 متری مجاور ایران مال منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

فروش آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 123 متری پهنه a چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان لوکس 107 متری دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان یک خوابه غرب دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان دوخوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان سه خوابه شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 132 متری پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش آپارتمان دو خوابه بلوک جی 2 چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان 172 متری پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
امتیازویژه
2013
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
2013
پیش فروش آپارتمان 20 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 197 متری شهرک چیتگر برای مشکل پسندان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر197
رهن و اجارهویژه
1027
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده در ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1027
رهن آپارتمان در بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجارهویژه
1023
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1023
فروش پنت هاوس لاکچری 254 متری با دید دریاچه منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر254
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان شیک دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس دیزاین شده شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان متراژ کوچک شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 107 متری بلوک های ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان سه خوابه بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان لوکس 102 متری پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1023
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111