خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان نقلی یک خوابه دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر56
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در نگین غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان دو خوابه شیک در شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی شیک در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش
1019
فروش آپارتمان شیک دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
2013
 فروش واحد ۷۷ متری۲خواب روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر77
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره واحد ۱۱۰ متری ۲ خواب در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان خوش نقشه در پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1013
رهن و اجاره دو خوابه در بلوک های پهنه آ از شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1013
رهن واجاره آپارتمان فول امکانات نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان شیک دو خوابه با دید پارک جنگلی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1017
فروش واحد ۱۲۴ متری ، ۲ خواب ، خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر124
رهن و اجارهویژه
1032
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1016
رهن کامل آپارتمان دو خوابه با دید کامل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
1030
رهن کامل آپارتمان دو خوابه دربرج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1016
 فروش واحد ۱۱۷ متری ،۲ خواب ، خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خریدویژه
1019
فروش سهام ۵۰ متری پروژه ارتش پهنه ی E شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان فول امکانات دو خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش واحد خوش نقشه در بلوک های d شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام 63 متری ویژه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
2013
سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش آپارتمان لوکس در برج لاکچری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110