پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 150 متری چیتگر
2070000000

پیش فروش 150 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان لوکس 125متری دریاچه
4375000000

آپارتمان لوکس 125متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروشویژه
1017
پنت هاوس 300 متری چیتگر
8790000000

پنت هاوس 300 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
امتیازویژه
1016
سهام توانمندسازی 23 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر23
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 125 متری چیتگر
1625000000

پیش فروش 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1016
سهام 33 متری چیتگر
550000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیاز
1016
سهام 63 متری چیتگر
900000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر63
امتیازویژه
1017
سهام 33 متری شهرک چیتگر
580000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیازویژه
1017
سهام 33 متری شهرک چیتگر
580000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 110 متری برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
امتیازویژه
1023
سهام 13 متری چیتگر
140400000

سهام 13 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر13
رهن و اجارهویژه
1034
اجاره 73 متری چیتگر
150000000 3000000

اجاره 73 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
رهن و اجارهویژه
1029
اجاره 71 متری چیتگر
150000000 3500000

اجاره 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجارهویژه
1023
رهن 90 متری ایران خودرو
310000000

رهن 90 متری ایران خودرو

ایران خودرو
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
ویلا لاکچری 2000 متری کردان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر2250
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 73 متری خوش قیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 78 متری خوش نقشه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 80 متری ویلاشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 107 متری چیتگر
2625000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 71 متری چیتگر
2130000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان خوش نقشه 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 93 متری کو.هک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 73 متری چیتگر
2190000000

آپارتمان 73 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر
2850000000

آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 107 متری چیتگر
3210000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
3395000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97