خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 156متری چیتگر
3900000000

آپارتمان لوکس 156متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر156
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان خوش نقشه 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان نقلی 55 متری ایران خودرو
130000000 2000000

آپارتمان نقلی 55 متری ایران خودرو

ایران خودرو
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر55
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 95 متری در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 132 متری
2310000000

آپارتمان 132 متری

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1023
سهام بازنشستگان ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر17
امتیازویژه
1023
سهام توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر163
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان لوکس بلوار اردستانی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 100 متری خوش نقشه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 90 متری چیتگر
2550000000

آپارتمان لوکس 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 89 متری چیتگر
2536500000

فروش آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 89 متری چیتگر
2536500000

فروش آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان کلید نخورده 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان 103 متری چیتگر
2884000000

فروش آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجارهویژه
1016
رهن آپارتمان 79 متری چیتگر
300000000

رهن آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1023
فروش سنددار 122 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر122
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 93 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 93 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
1016
رهن کامل آپارتمان 79متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
رهن و اجارهویژه
1030
اجاره آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5500000

اجاره آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
امتیازویژه
1016
سهام توانمندسازی چیتگر
180000000

سهام توانمندسازی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
امتیازویژه
1030
سهام 12 متری بازنشسته ارتش
123600000

سهام 12 متری بازنشسته ارتش

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر12
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش 126 متری منطقه 22
1638000000

پیش فروش 126 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان خوش نقشه 100 متری چیتگر
150000000 6000000

آپارتمان خوش نقشه 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان 105 متری چیتگر
3150000000

فروش آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر
2475000000

آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1013
آپاتمان خوش نقشه 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1015
فروش زمین 3500 متری در فرمانیه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر3500