خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
3395000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 77 متری چیتگر
2541000000

آپارتمان لوکس 77 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر77
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان خوش نقشه 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان سه خوابه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان شیک 89 متری چیتگر
2800000000

آپارتمان شیک 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1030
تجاری 63 متری شهرک جیتگر
5058400000

تجاری 63 متری شهرک جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر63
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان لاکچری 105 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1013
پنت هاوس 300 متری چیتگر
9000000000

پنت هاوس 300 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
امتیازویژه
1016
سهام 50 متری توانمدسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 132 متری چیتگر
1914000000

پیش فروش 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1017
سهام 17 متری بازنشسته چیتگر
175000000

سهام 17 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر17
امتیازویژه
1017
سهام 18 متری بازنشسته چیتگر
185000000

سهام 18 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیازویژه
1017
سهام 13 متری بازنشسته چیتگر
133900000

سهام 13 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1017
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
سهام 25 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر25
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره 99 متری خوش نقشه چیتگر
200000000 6000000

اجاره 99 متری خوش نقشه چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
رهن و اجارهویژه
1023
رهن آپارتمان 144 متری چیتگر
450000000

رهن آپارتمان 144 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
رهن و اجارهویژه
1029
رهن کامل آپارتمان 110متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1030
اجاره آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
185000000 6000000

اجاره آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
رهن و اجارهویژه
1024
اجاره دوخوابه 90 متری چیتگر
250000000 3500000

اجاره دوخوابه 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر
3390000000

آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 113 متری چیتگر
3277000000

آپارتمان 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر
2899200000

آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
3315840000

آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش نقشه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110