خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 203 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 124 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 106 متری چیتگر
2968000000

آپارتمان 106 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 118 متری میدان ساحل
4130000000

آپارتمان 118 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان116 متری میدان دریاچه
3480000000

آپارتمان116 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر116
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 42 متری چیتگر
250000000

تجاری 42 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر42
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان114 متری میدان دریاچه
3534000000

آپارتمان114 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2632000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 69 متری چیتگر
2139000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 91 متری بلوار اردستانی
260000000

آپارتمان 91 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر91
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 33 متری چیتگر
210000000

تجاری 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
1892000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید
1016
آپارتمان 199 متری چیتگر
4378000000

آپارتمان 199 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر199
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 166 متری چیتگر
4316000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر166
پیش خریدویژه
1027
آپارتمان 132 متری چیتگر
1782000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان لاکچری 140 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
2700000000

آپارتمان خوش نقشه 90 متری

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 132 متری خوش منظره
3828000000

آپارتمان 132 متری خوش منظره

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 203 متری لوکس
5481000000

آپارتمان 203 متری لوکس

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 102 متری چیتگر
2958000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 80 متری ویلا شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 139 متری چیتگر
430000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 145 متری کوهک
600000000 3000000

آپارتمان 145 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 110 متری کوهک
200000000 7000000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110