خرید و فروش
1029
آپارتمان 86 متری چیتگر
2580000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 139 متری چیتگر
4865000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
پیش خرید
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1500000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری چیتگر
400000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خرید
1017
آپارتمان 110 متری چیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1018
آپارتمان 110 متری چیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1029
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
2800000000

آپارتمان ۹۰ متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 99 متری چیتگر
3069000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1013
آپارتمان 139 متر چیتگر
4170000000

آپارتمان 139 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 109 متری خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 123 متری چیتگر
3444000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خرید
1034
آپارتمان 100 متری چیتگر
2400000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 121 متری چیتگر
2178000000

آپارتمان 121 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر121
امتیازویژه
1032
امتیاز بازنشسته 18 متر چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر18
خرید و فروش
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2754200000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1019
آپارتمان 90 متر چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106
رهن و اجاره
1029
آپارتمان 110 متری چیتگر
280000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1024
آپارتمان 90 متری جنت آباد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1021
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر188
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
3533120000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1020
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
رهن و اجاره
1015
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره
1015
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
خرید و فروش
1034
آپارتمان 90 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1034
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجاره
1029
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
150000000 3000000

آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71