خرید و فروشویژه
1017
۹۰ متر شهرک چیتگر منطقه ۲۲ زیر قیمت منطقه
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
۱۱۰ متر ۳خواب شهرک چیتگر کلید نخورده منطقه ۲۲
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
۹۹ متر شهرک چیتگر کلید نخورده/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 79 متری با دید ابدی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه 125 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان 150 متری سه خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان 89 متری فول امکانات در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروش
1017
۱۰۴متر ویو ابدی برج پامچال شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان ۱۶۸ متری ویو شمالی ابدی بدون مشرف چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر168
خرید و فروشویژه
2013
آپارتمان ۶۵ متری شیک و لوکس روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر65
خرید و فروشویژه
2013
فروش کلنگی ۲۰۰ متری خوش قواره شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال30
 • پارکینگدارد
 • متر200
پیش خریدویژه
1017
سهام ۲۰ متری ۵۰ متری ارتش چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب0
 • سال27
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خرید
1019
پیش فروش واحد3 خوابه قیمت قطعی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خریدویژه
1030
پیش فروش آپارتمان دو خوابه زیرقیمت شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
امتیازویژه
1030
پیش فروش آپارتمان 50 متری 1 خوابه شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
1023
آپارتمان ۸۱ متری ۱ خواب ویو شمالی کوه ابدی
 • خواب1
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر81
رهن و اجاره
1019
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه در بلوک ارکیده های چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجارهویژه
1030
اجاره واحد دو خوابه نورگیر در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1029
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروشویژه
1017
فروش۷۱متری ویو دریاچه جنگل شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجاره
1017
۹۲ متر اجاره ویو دریاچه جنگل شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
2013
فروش آپارتمان 75 متری یک خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان نقلی 68 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان 65 متری یک خوابه دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر65
خرید و فروشویژه
2013
آپارتمان ۱۴۸ متری لوکس نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر148
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان ۷۵ متری اکازیون در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر75