رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در برج های صیاد روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره آپارتمان در بلوک هانا دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد سه خوابه در بلوک های ارکیده چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 110 متری در برج شیک نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان 93 متری در برج صدف نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان لوکس 140 متری در برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان 68 متری نزدیک پارک آبشار شهرک باقری
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 3 خوابه در برج لوکس شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 79 متری در برج خوش ساخت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش آپارتمان منطقه 22 در بلوک بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش بلندمدت آپارتمان در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان لوکس سه خوابه در برج الماس چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر157
امتیازویژه
2013
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر11
امتیازویژه
2013
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر21
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 135 متری مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب132
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
رهن و اجارهویژه
1016
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دیزاین شده روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
رهن و اجارهویژه
1023
فروش آپارتمان 135 متری لوکس شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1030
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 80 متری در قائم شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان سنددار دو خوابه در شهرک گلستان منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر77
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان خوش نقشه 107 متری شمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان لوکس در برج لاکچری دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان سه خوابه دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر106